VnTPA Golf Club

Hoạt động giao lưu golf của VnTPA đã có từ 2009 với giải VnTPA SaoKhue Invitational vào năm 2009, 2010 với hàng trăm lãnh đạo doanh nghiệp và nhà nước tham dự. Đến nay, nhằm đáp ứng nhu cầu giao lưu của các hội viên với phong trào golf ngày càng lớn mạnh, VnTPA chính thức thành lập CLB Golf VnTPA. CLB Golf VnTPA hiện có khoản 200 hội viên hoạt động thường xuyên hơn, đông vui hơn. Hàng tuần, hàng tháng đều có giao lưu và mỗi năm tổ chức các giải golf lớn. CLB thường xuyên tổ chức giao lưu, xúc tiến với các tỉnh và các đối tác lớn trong và ngoài nước.

Thông báo