Quy định về đặt sân (booking)

  • SGOLF nhận đặt giờ tee-time tối thiểu trước 1 tiếng và tối đa trước 15 ngày kể từ giờ tee-time.
  • Khách hàng đặt giờ tee-time thông qua các hình thức hỗ trợ của SGOLF: website sgolf.vn, app Sgolf hoặc Hotline 0788699599. Bộ phận Chăm sóc khách hàng sẽ liên hệ lại xác nhận và gửi Xác nhận booking đến khách hàng.
  • Khách hàng đặt giờ chơi golf qua Website, yêu cầu cung cấp các thông tin sau:
  • Tên sân golf
  • Thời gian
  • Số lượng người chơi
  • Danh sách người chơi
  • Yêu cầu khác nếu có
  • Khách hàng cần lên sân đúng giờ Tee off , tuân thủ toàn bộ quy định của sân. Khi lên sân chơi khách hàng cần checkin đúng tên nhóm đã đặt và thông báo đã booking qua Sgolf
  • SGOLF sẽ xác nhận booking nhanh nhất đến khách hàng. Tuy nhiên, trong trường hợp giờ khách hàng booking trùng giờ sân có giải, sân đóng cửa, sân đã đủ chỗ, SGOLF được quyền từ chối và sẽ hỗ trợ tư vấn khách hàng sang những phương án phù hợp khác.