Chính sách thay đổi, hoàn và hủy dịch vụ

  • SGOLF sẽ gửi xác nhận booking kèm thông báo về thời gian hợp lệ hoãn hủy của từng sân đến khách hàng theo đúng quy định của từng sân.
  • Trong trường hợp khách hàng không muốn chơi, không thể chơi, muốn thay đổi giờ tee-time/sân như nội dung đã đặt trước với SGOLF, khách hàng phải gọi điện thông báo cho SGOLF để bộ phận Chăm sóc khách hàng kịp thời xử lý.
  • Khách hàng cần chịu trách nhiệm và vẫn thanh toán đầy đủ mức phí golf theo đúng xác nhận booking và quy định của sân gôn nếu khách hàng để xảy ra tình trạng:
  • Chuyển sân, hủy đặt sân quá muộn so với thời gian đã được Sgolf thông báo trong chính sách hoãn hủy.
  • Đặt giờ rồi mà không lên.
  • Đặt trùng flight.
  • Đi nhầm sân