Giá và chính sách thanh toán

  • Quy định về mức phí và thanh toán
  • Phí chơi golf: Áp dụng cho khách của SGOLF sẽ là giá ưu đãi ở từng sân, giá này được công bố trên website sgolf.vn, app Sgolf hoặc khách hàng có thể gọi điện trực tiếp đến Hotline: 0788699599 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.
  • Thanh toán
  • Trường hợp khách hàng đặt giờ tee-time trước 24h, khách hàng phải nộp phí muộn nhất là trước 24 giờ tính từ giờ tee-time đã được xác nhận đặt, bằng các hình thức: thanh toán online trên app Sgolf, chuyển khoản, hoặc tiền mặt.
  • Trường hợp khách đặt giờ tee-time trong ngày (trong vòng 24h), khách hàng phải nộp phí đặt giờ chơi muộn nhất là trước giờ tee-time mà khách hàng đã đặt, bằng các hình thức: thanh toán online trên app Sgolf, chuyển khoản, hoặc tiền mặt.
  • Trường hợp khách hàng đã đặt tee-time, đã nộp đầy đủ phí chơi golf. Trong thời hạn được hoãn hủy vì lý do nào đó không lên sân chơi được khách hàng cần thông báo với SGOLF, SGOLF sẽ bảo lưu và tự động khấu trừ vào số tiền đặt tee-time cho lần đặt tới hoặc hoàn trả lại theo yêu cầu của khách hàng (trừ phí chuyển khoản).
  • Trường hợp khách hàng hoãn hủy không hợp lệ về thời gian hoãn hủy thì số tiền đặt chỗ sẽ không được hoàn trả lại theo đúng quy định của sân.
  • SGOLF sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp khách hàng lên sân chơi mà không có giờ chơi hay có phát sinh về giá hoặc những trường hợp không mong đợi khác nếu khách hàng không thực hiện đúng những quy định trên.