CLB Golfers Họ Đỗ Đậu Việt Nam

CLB được thành lập từ 22.2.2019 lúc đó tình cờ gặp nhàu cùng 1 Flight AE Họ Đỗ Đậu đi chơi ở FLX Sầm Sơn...Kết duyên và với Mong Ước Kết Nối Dòng Họ Đỗ Đậu là những Golfers Anh Em yêu thích golf Mục tiêu: Kết Nối Giao Lưu Chia Sẻ Gắn Kết Thành Công. Mở rộng được các thế hệ trẻ cùng đam mê. Cùng nhau xây dựng Gia Đình , Cuộc Sống .. ( xem thêm trên Facebook, VGA, Mời AE gia nhập Hội liên hệ Đỗ Đăng Trung PCT Thường trực : 0983003317 )

Thông báo