Luật Golf

 THUẬT NGỮ GOLF TỪ A–Z – THƯỜNG HAY XUẤT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH CHƠI GOLF (PHẦN 2)
THUẬT NGỮ GOLF TỪ A–Z – THƯỜNG HAY XUẤT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH CHƠI GOLF (PHẦN 2)
25/09/2020

Golf là một môn thể thao đặc biệt với rất nhiều thuật ngữ, các thuật ngữ trong golf khá phức tạp và khó hiểu. Ở bài viết trước, Sgolf đã...


More >>
THUẬT NGỮ GOLF TỪ A-Z - THƯỜNG XUYÊN XUẤT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH CHƠI GOLF (PHẦN 1)
THUẬT NGỮ GOLF TỪ A-Z - THƯỜNG XUYÊN XUẤT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH CHƠI GOLF (PHẦN 1)
25/09/2020

Golf là môn thể thao nổi tiếng với rất nhiều thuật ngữ. Để giúp những người mới bắt đầu chơi golf dễ dàng tìm hiểu và ghi nhớ các thuật...


More >>
THUẬT NGỮ GOLF DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THỂ THỨC THI ĐẤU
THUẬT NGỮ GOLF DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – LIÊN QUAN ĐẾN CÁC THỂ THỨC THI ĐẤU
25/09/2020

Golf là một môn thể thao rất đa dạng về các thể thức thi đấu. Mỗi một thể thức gắn với một tên là một thuật ngữ mà những người mới...


More >>
THUẬT NGỮ GOLF DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CÚ ĐÁNH GOLF
THUẬT NGỮ GOLF DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CÚ ĐÁNH GOLF
25/09/2020

Môn thể thao golf nổi tiếng nhiều thuật ngữ và đòi hỏi người chơi phải ghi nhớ. Để giúp những người mới bắt đầu chơi golf tìm hiểu một...


More >>
THUẬT NGỮ GOLF DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GOLF
THUẬT NGỮ GOLF DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GOLF
25/09/2020

Ở Việt Nam, golf vẫn chưa phải là một môn thể thao phổ biến. Hơn thế nữa, golf là một môn thể thao khó với rất nhiều thuật ngữ lạ và mang...


More >>
THUẬT NGỮ GOLF DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA SÂN GÔN
THUẬT NGỮ GOLF DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU – CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA SÂN GÔN
23/07/2021

Với những người mới bắt đầu chơi golf khi lên sân sẽ gặp rất nhiều bỡ ngỡ bởi địa hình sân mà sân gôn lại được cấu tạo bởi rất nhiều...


More >>