HƯỚNG DẪN GIẢI THOÁT BÓNG KHỎI CÁC ĐIỀU KIỆN SÂN BẤT THƯỜNG

Golf là một môn thể thao ngoài trời, vậy nên các điều kiện chơi không phải lúc nào cũng hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu của người chơi ngay cả khi người chơi đứng trên fairway. Người chơi rất có thể sẽ tìm thấy quả bóng rơi ở vũng nước đọng lại từ trận mưa sáng sớm hay tại một cái lỗ, hang do động vật đào. Dù luật golf luôn nhấn mạnh “bóng phải được đánh ở nơi nó nằm”, golfer vẫn được quyền giải thoát khỏi những trường hợp kỳ quặc này.
 
1. Khi Nào Được Phép Giải Thoát (Luật 16.1a)
Ý Nghĩa Của Ảnh Hưởng Bởi Điều Kiện Sân Bất Thường. Ảnh hưởng tồn tại khi có một trong các điều sau: 
● Bóng của người chơi chạm hoặc nằm trong hoặc trên một điều kiện sân bất thường
● Một điều kiện sân bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến thế đứng hoặc khu vực swing dự kiến của người chơi
● Chỉ khi bóng nằm trên khu vực gạt bóng, một điều kiện sân bất thường ở trên hoặc ngoài khu vực gạt bóng ảnh hưởng đến hướng đánh. 
Nếu điều kiện sân bất thường đủ gần để gây phiền toái cho người chơi nhưng không thỏa mãn một trong các yêu cầu trên thì sẽ không có ảnh hưởng theo luật này.
 
giai-thoat-bong-khoi-cac-dieu-kien-san-bat-thuong-1
Giải thoát bóng khỏi điều kiện sân bất thường
 
Hình giả thiết người chơi thuận tay phải. Được phép giải thoát không phạt khỏi ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường (ACC), bao gồm vật cản cố định, khi bóng chạm hoặc nằm trong hoặc trên điều kiện (B1) hoặc khi điều kiện ảnh hưởng đến thế đứng dự kiến (B2) hoặc khu vực swing dự kiến. Điểm giải thoát gần nhất hoàn toàn cho B1 là P1 và rất gần với điều kiện. Đối với B2, điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất là P2, và xa điều kiện hơn do thế đứng phải không chạm vào ACC.
 
2. Giải Thoát Đối Với Bóng Trong Khu Vực Chung (Luật 16.1b)
Nếu bóng của người chơi nằm trong khu vực chung và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách thả bóng trong vòng một chiều dài gậy đo ở điểm giải thoát gần nhất, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu.
giai-thoat-bong-khoi-cac-dieu-kien-san-bat-thuong-2
Giải thoát bóng không phạt tại điều kiện sân bất thường trong khu vực chung

Được phép giải thoát không phạt khi bóng nằm trong khu vực chung và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường (ACC). Nên xác định điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất và bóng phải được thả bên trong và đến nằm yên bên trong khu vực giải thoát. Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và phải ở trong khu vực chung. Khi thực hiện giải thoát, người chơi phải thực hiện giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường.

3. Giải Thoát Đối Với Bóng Trong Bẫy Cát (Luật 16.1c)
Nếu bóng của người chơi nằm trong bẫy cát và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt theo một trong 2 cách sau:
  • Thả bóng trong phạm vi một chiều dài gậy của điểm giải thoát gần nhất, đồng thời khu vực giải thoát phải ở trong bẫy cát đó, không gần cờ hơn.
  • Người chơi cũng có thể thả bóng trong vòng một chiều dài gậy với điểm giải thoát gần nhất ở bên ngoài bẫy cát. Tuy nhiên, nếu chọn phương án này, golfer sẽ bị cộng thêm vào kết quả hố một gậy phạt.
giai-thoat-bong-khoi-cac-dieu-kien-san-bat-thuong-3
Giải thoát bóng khỏi điều kiện bất thường trong bẫy cát

Hình giả thiết người chơi thuận tay phải. Khi có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường trong bẫy cát, có thể thực hiện giải thoát không phạt theo Luật 16.1b hoặc có thể thực hiện giải thoát ra ngoài bẫy cát với một gậy phạt. Giải thoát ra ngoài bẫy cát được dựa trên đường thẳng tham chiếu kéo dài từ hố cờ qua vị trí bóng gốc trong bẫy cát về phía sau. Điểm tham chiếu là một điểm trên sân, bên ngoài bẫy cát mà người chơi chọn trên đường thẳng tham chiếu và xa cờ hơn vị trí bóng gốc (không giới hạn kéo lùi về sau bao xa). Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và có thể ở trong bất kỳ khu vực sân nào. Khi chọn điểm tham chiếu này, người chơi nên đánh dấu nó bằng một vật thể (như là một cái tee).
 
4. Giải Thoát Đối Với Bóng Trên Khu Vực Gạt Bóng
Nếu bóng của người chơi nằm trên khu vực gạt bóng và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường, hãy đặt bóng ở vị trí của điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất trên khu vực gạt bóng hoặc khu vực chung. Nếu không có điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất như thế, người chơi vẫn có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách sử dụng điểm giải thoát tối đa có thể làm điểm tham chiếu, lưu ý điểm này phải nằm trên khu vực gạt bóng hoặc khu vực chung.
giai-thoat-bong-khoi-cac-dieu-kien-san-bat-thuong-4
Giải thoát bóng không khỏi điều kiện bất thường trên khu vực gạt bóng
 
Hình giả thiết người chơi thuận tay trái. Khi bóng nằm trên khu vực gạt bóng và có ảnh hưởng bởi điều kiện sân bất thường, có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách đặt bóng ở vị trí của điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất. Điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất phải nằm trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung. Nếu không có điểm giải thoát hoàn toàn gần nhất như thế, người chơi vẫn có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách sử dụng điểm giải thoát tối đa có thể làm điểm tham chiếu, và điểm này phải nằm trên khu vực gạt bóng hoặc trong khu vực chung.
 
Để booking teetime với giá ưu đãi, tạo Câu lạc bộ và sinh hoạt Câu lạc bộ trong hệ sinh thái golf độc đáo, tạo giải đấu và quản lý giải đấu tiện lợi với vô vàn những tiện ích thú vị khác ... xin mời quý golfer cùng trải nghiệm app Sgolf bằng cách tải app:
- iOS: http://sgolf.vn/download-app/ios
- Android: http://sgolf.vn/download-app/android
Thùy Linh
 
 

Xem thêm