HOT DEAL

HILLTOP VALLEY GOLF CLUB

Xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam

1,800,000 1,800,000 VND

STONE VALLEY GOLF & RESORT (SÂN GÔN KIM BẢNG)

Sân Golf Kim Bảng, Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam

1,570,000 VND 1,570,000 VND

YÊN BÁI STAR GOLF

Minh Quân, Trấn Yên, Yên Bái

1,200,000 VND 1,200,000 VND

ROYAL GOLF CLUB (SÂN GÔN HOÀNG GIA)

Royal Golf Club - CLB Gôn Hoàng Gia, Đông Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

1,750,000 VND 2,026,000 VND

TRANG AN GOLF & COUNTRY CLUB (SÂN GÔN TRÀNG AN)

Tràng An Golf & Country Club

1,600,000 1,750,000 VND

SÂN GÔN CHÍ LINH

ChiLinh Golf, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

2,000,000 VND 2,100,000 VND

BRG RUBY TREE GOLF RESORT (SÂN GÔN ĐỒ SƠN)

BRG Ruby Tree Golf Resort, ĐT 353, KDC số 8, Đồ Sơn, Hải Phòng

2,450,000 VND 2,690,000 VND

SONG GIA GOLF & COUNTRY CLUB (SÂN GÔN SÔNG GIÁ)

Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

2,000,000 VND 2,100,000 VND