HOT DEAL

ASEAN GOLF RESORT (SÂN GÔN ASEAN)

21 Hòa Lạc - Thạch Thất - Hà Nội

800,000 800,000 VND

BRG KINGS ISLAND GOLF RESORT (SÂN GÔN ĐỒNG MÔ) - KING COURSE

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

2,900,000 VND 3,400,000 VND

BRG KINGS ISLAND GOLF RESORT (SÂN GÔN ĐỒNG MÔ) - MOUNTAIN VIEW

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

2,800,000 VND 3,350,000 VND

BRG KINGS ISLAND GOLF RESORT (SÂN GÔN ĐỒNG MÔ) - LAKESIDE

Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam.

2,700,000 VND 3,250,000 VND

BRG LEGEND HILL GOLF RESORT (SÂN GÔN SÓC SƠN)

Legend Hill Golf Resort, Cộng Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội

2,300,000 3,300,000 VND

HA NOI GOLF CLUB (SÂN GÔN MINH TRÍ)

Sân Golf Hà Nội, Sóc Sơn, Hà Nội

2,500,000 VND 2,500,000 VND

LONG BIEN GOLF COURSE (SÂN GÔN LONG BIÊN)

Sân Golf Long Biên, Long Biên, Hà Nội

2,800,000 VND 2,800,000 VND

VAN TRI GOLF CLUB (SÂN GÔN VÂN TRÌ)

Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

4,220,000 VND 4,220,000 VND