Bảng xếp hạng
STT CÂU LẠC BỘ TỔNG ĐIỂM
ĐH Thương Mại 8.5
2 ĐH Kinh Tế Quốc dân 6
3 ĐH Xây Dựng Hà Nội 6
4 ĐH Ngoại Thương 5.5
4 HV Tài Chính 5.5
4 ĐH Giao Thông VậnTải 5.5
5 ĐH Bách Khoa Hà Nội 5
5 ĐH Kiến Trúc Hà Nội 5
6 ĐH Hà Nội 4.5
7 ĐH Quốc Gia Hà Nội 3.5
7 ĐH Dược Hà Nội 3.5
8 ĐH Luật Hà Nội 1.5
Danh sách trận đấu
A1
FS
ĐH Luật Hà Nội
CÔNG TIẾN DŨNG
PHẠM HỒNG SƠN
4&3
Finish
ĐH Quốc Gia Hà Nội
Trần Diệu Tuấn
Bùi Mạnh Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 4UP 4UP 4UP 3UP 4UP
A2
FS
ĐH Kinh Tế Quốc dân
Nguyễn Quốc Mến
Nguyễn Xuân Hồng
1UP
Finish
ĐH Ngoại Thương
Nguyễn Văn Cường
Nguyễn Quang Tiệp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP TIED 1UP
A3
FS
ĐH Giao Thông VậnTải
Nguyễn Quang Hiệp
Hoàng Quân
4&2
Finish
ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nguyễn Đình Tuấn
Đỗ Thành Trung
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED TIED 1UP 1UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 3UP 4UP
A4
FS
ĐH Dược Hà Nội
La Văn Định
Nguyễn Bá Công
3&2
Finish
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Hoàng Hữu Sơn
Nguyễn Văn Tám
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 3UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP
A5
FS
HV Tài Chính
Nguyễn Thế Anh
Vũ Tuấn Phương
4&2
Finish
ĐH Thương Mại
Vũ Quý Phương K37E2
Lý Quốc Huy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP
A6
FS
ĐH Hà Nội
Trần Quỳnh Hưng
Nguyễn Mạnh Thủy
4&2
Finish
ĐH Xây Dựng Hà Nội
Dương Văn Vinh
Nguyễn Minh Tuấn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED 1UP TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP
C1
FS
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Hoàng Hùng Quang
Nguyễn Mạnh Chiến
1UP
Finish
ĐH Thương Mại
Vương phan Linh
Hà Hữu Tuyến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 3UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 2UP 3UP
C2
FS
ĐH Quốc Gia Hà Nội
Phạm Thanh Sơn
Dương Văn Nam
2&1
Finish
HV Tài Chính
Mạc Văn Hạnh
Lê Tiến Toàn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2UP 1UP 2UP TIED TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 2UP 2UP 3UP 2UP
C3
FS
ĐH Ngoại Thương
Dương Quang Tuấn
Vũ Hồng Quang
6&3
Finish
ĐH Bách Khoa Hà Nội
Bùi Quang Trung
Timothy Dang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5UP 6UP 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 3UP 4UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP
C4
FS
ĐH Kinh Tế Quốc dân
Nguyễn Trọng Lợi
Trần Ngọc Quyết
1UP
Finish
ĐH Xây Dựng Hà Nội
Ngô Ngọc Thu
Nguyễn Mạnh Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 4UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP TIED
C5
FS
ĐH Luật Hà Nội
ĐOÀN TRỌNG BẰNG
NGUYỄN NGỌC TUẤN
TIED
Finish
ĐH Giao Thông VậnTải
Vương Duy Hoàn
Nguyễn Viết Sang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED TIED TIED TIED 1UP 2UP 1UP 1UP
C6
FS
ĐH Hà Nội
Nguyễn Minh Đức
Nguyễn Văn Thắng
1UP
Finish
ĐH Dược Hà Nội
Trần Ngọc Ánh
Lê Hồng Trung
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP
D7
FS
ĐH Dược Hà Nội
Nguyễn Văn Phóng
Công Việt Hải
5&3
Finish
ĐH Quốc Gia Hà Nội
Nguyễn Thanh Hưng
Bùi Đức Bổng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3UP 4UP 4UP 5UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP 4UP 4UP
D8
FS
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Phạm Vũ Kiên
Trần Quốc Huy
6&4
Finish
ĐH Xây Dựng Hà Nội
Nguyễn Hồng Thọ
Phùng Văn Chưởng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5UP 4UP 5UP 6UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 3UP 4UP
D9
FS
ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nguyễn Cường
Nguyễn Phú Hưng
TIED
Finish
HV Tài Chính
Văn Bá Đông
Lương Minh Thắng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP
D10
FS
ĐH Thương Mại
Nguyễn Việt Dũng
Nguyễn Thanh Hải
5&4
Finish
ĐH Hà Nội
Nguyễn Tiến Nam
Trần Tuấn Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4UP 5UP 4UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP 1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 3UP
D11
FS
ĐH Kinh Tế Quốc dân
Nguyễn Ngô Tuấn
Hà Mạnh Cường
2UP
Finish
ĐH Giao Thông VậnTải
Lê Anh Dũng
Phan Hải Nam
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4UP 3UP 3UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 3UP 4UP 5UP
D12
FS
ĐH Luật Hà Nội
NGÔ ANH DŨNG
NGÔ PHƯƠNG THANH
1UP
Finish
ĐH Ngoại Thương
Vũ Văn Chiến
Vũ Trí Tuệ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5UP 5UP 4UP 4UP 4UP 3UP 2UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP
E1
FS
ĐH Thương Mại
Nguyễn Quang Huy
Hoàng Việt Bách
2UP
Finish
ĐH Luật Hà Nội
NGUYỄN CHÍ TIẾN
NGUYỄN HOÀNG HẢI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED TIED 1UP 2UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 1UP 1UP 1UP
E2
FS
ĐH Ngoại Thương
Nguyễn Tùng Lâm
Đoàn Anh Tuấn
3&2
Finish
ĐH Xây Dựng Hà Nội
Mai Hồng Quân
Nguyễn Văn Hải
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP
E3
FS
HV Tài Chính
Nguyễn Ngọc Huấn
Lê Xuân Luyện
3&2
Finish
ĐH Hà Nội
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
Phạm Thị Dung
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2UP 3UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP TIED 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP
E4
FS
ĐH Kinh Tế Quốc dân
Hoàng Xuân Trang
Đặng Vân Hải
1UP
Finish
ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nguyễn Ngọc Trỗi
Nguyễn Hữu Đức
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 2UP
E5
FS
ĐH Dược Hà Nội
Nguyễn Văn Yên
Lưu Văn Hoàng
2UP
Finish
ĐH Giao Thông VậnTải
Ngô Quốc Khánh
Phạm Khánh Toàn
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2UP 1UP TIED TIED 1UP TIED 1UP 2UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP
E6
FS
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Nguyễn Hải Long
Nguyễn Xuân Điệp
1UP
Finish
ĐH Quốc Gia Hà Nội
Nguyễn Việt Hà
Hoàng Minh Vỹ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP TIED 1UP 1UP TIED 1UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
F7
FS
ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nguyễn Văn Duyệt
Hồ Xuân Huy
TIED
Finish
ĐH Xây Dựng Hà Nội
Mai Bá Lợi
Lã Ngọc Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP
F8
FS
ĐH Hà Nội
Trần Việt Hoàng
Trần Khắc Thành
4&2
Finish
ĐH Ngoại Thương
Nguyễn Trung Thành
Đinh Ngọc Dũng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 3UP 3UP 3UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 3UP 4UP TIED 1UP 1UP
F9
FS
ĐH Kinh Tế Quốc dân
Nguyễn Quốc Hưng
Vũ Quân
5&4
Finish
ĐH Luật Hà Nội
NGÔ QUANG ANH
NGÔ CAO TÙNG
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 2UP 3UP 4UP 3UP 3UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 5UP 5UP 1UP 2UP
F10
FS
ĐH Thương Mại
Nguyễn Thị Hải Yến
Ngô Vân
1UP
Finish
ĐH Quốc Gia Hà Nội
Nguyễn Hải Quý
Nguyễn Thương Huyền
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP
F11
FS
HV Tài Chính
Ngô Duy Việt
Phạm Thái Hà
6&5
Finish
ĐH Dược Hà Nội
Nguyễn Trung Thông
Bùi Thế Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 2UP 1UP 2UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 6UP 1UP
F12
FS
ĐH Giao Thông VậnTải
Phan Ngọc
Nguyễn Doanh Chính
TIED
Finish
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Trần Anh Đức
Trần Ngọc Linh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP
B1
FB
HV Tài Chính
Nguyễn Bá Hanh
Mai Quốc Hội
2&1
Finish
ĐH Kinh Tế Quốc dân
Nguyễn Như Hải
Nguyễn Tuấn Lương
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP TIED TIED TIED TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP
B2
FB
ĐH Quốc Gia Hà Nội
Ngô Đình Diệm
Dương Hắc Long
TIED
Finish
ĐH Giao Thông VậnTải
Mai Xuân Thông
Hoàng Văn Hùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP TIED TIED TIED 1UP TIED TIED
B3
FB
ĐH Bách Khoa Hà Nội
Mai Văn Chỉnh
Hoàng Mạnh Khánh
1UP
Finish
ĐH Luật Hà Nội
BÙI XUÂN NAM
LƯU HOÀNG HÀ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 1UP TIED TIED TIED 1UP TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP TIED TIED TIED
B4
FB
ĐH Thương Mại
Trương Văn Đạt
Hoàng Mai
TIED
Finish
ĐH Ngoại Thương
Phạm Văn Tuấn
Trần Tuấn Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED TIED
B5
FB
ĐH Dược Hà Nội
Phạm Tuấn Phương
Ngô Đức Hiệp
TIED
Finish
ĐH Xây Dựng Hà Nội
Nguyễn Khánh Linh
Ngô Văn Dũng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED TIED 1UP TIED 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP TIED TIED TIED 1UP 2UP 1UP
B6
FB
ĐH Hà Nội
Trần Đức Tuân
Mai Văn Lợi
TIED
Finish
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Vũ Hưng Bình
Vũ Hội
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED TIED TIED TIED TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 1UP 2UP
C7
FB
ĐH Luật Hà Nội
LÊ VĂN TÚ
ĐẶNG THANH SƠN
3&2
Finish
ĐH Dược Hà Nội
Mai Tất Thắng
Hoàng Tùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 2UP 3UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP
C8
FB
ĐH Thương Mại
Nguyễn Thế Cương
Nguyên Ngọc Liên
5&4
Finish
ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nguyễn Thu Hương
Trần Tuấn Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
3UP 4UP 5UP 5UP 5UP 5UP 5UP 5UP 5UP
C9
FB
ĐH Ngoại Thương
Hoàng Tiến Thanh
Mai Hải Ninh
2&1
Finish
HV Tài Chính
Nguyễn Anh Tuấn
Phạm Anh Đức
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP 2UP TIED TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 2UP 2UP 1UP
C10
FB
ĐH Xây Dựng Hà Nội
Nguyễn Thành Nam K41
Phan Việt Anh
4&3
Finish
ĐH Quốc Gia Hà Nội
Lê Quốc Khánh
Nông Mạnh Chiến
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4UP 4UP TIED 1UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP 4UP
C11
FB
ĐH Giao Thông VậnTải
Trương Quốc Bảo
Ba Hưng
4&3
Finish
ĐH Hà Nội
Lại Quang Hưng
Đào Anh Tùng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3UP 3UP 4UP TIED 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP
C12
FB
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Tưởng Đức Cường
Lê Minh Tú
3&2
Finish
ĐH Kinh Tế Quốc dân
Vũ Bá Khánh Trình
Phạm Ngọc Nam
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 3UP TIED TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP TIED 1UP 2UP 1UP TIED TIED TIED
D1
FB
ĐH Kinh Tế Quốc dân
Lê Minh Phú
Trần Trung Thái
5&4
Finish
ĐH Quốc Gia Hà Nội
Vũ Duy Linh
Trần Thành Trung
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4UP 4UP 5UP TIED TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP
D2
FB
ĐH Giao Thông VậnTải
Nguyễn Đình Thành
Nguyễn Quốc Thi
1UP
Finish
ĐH Ngoại Thương
Lê Văn Long
Dương Tuấn Anh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 2UP 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP
D3
FB
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Đào Cư Hà
Nguyễn Văn Nghĩa
4&2
Finish
HV Tài Chính
Nguyễn Văn Chiều
Nguyễn Đăng Hiệp
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3UP 4UP 5UP 4UP 3UP 4UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP 2UP 2UP
D4
FB
ĐH Xây Dựng Hà Nội
Đoàn Văn Tuấn
Hoàng Anh Ngọc
2UP
Finish
ĐH Luật Hà Nội
TRẦN QUỐC KHÁNH
CAO NGUYỄN THÀNH HIẾU
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP TIED TIED 1UP 1UP 2UP 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 3UP 2UP 1UP 2UP 2UP 1UP TIED
D5
FB
ĐH Hà Nội
Cẩm Vân
Nguyễn Ngọc Trung
1UP
Finish
ĐH Bách Khoa Hà Nội
Phạm Triều
Nguyễn Quyết
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3UP 2UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 3UP 3UP 3UP 3UP
D6
FB
ĐH Thương Mại
Nguyễn Xuân Hải
Vũ Văn Tới
5&4
Finish
ĐH Dược Hà Nội
Bùi Văn Đạm
Phùng Minh Dũng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 3UP 4UP 4UP 5UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 3UP 2UP
E7
FB
ĐH Giao Thông VậnTải
Nguyễn Trung Dũng
Phan Việt Hùng
4&3
Finish
ĐH Thương Mại
Trần Quốc Thắng
Nguyễn Thị Hồng Nhung
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2UP 2UP 3UP 3UP 3UP 4UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 2UP 2UP 1UP 1UP 2UP 1UP
E8
FB
ĐH Luật Hà Nội
ĐỖ VĂN GIÁP
LÊ TUẤN ANH
2&1
Finish
ĐH Hà Nội
Bùi Tú Hoa
Bùi Thị Hạnh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5UP 5UP 4UP 3UP 3UP 4UP 4UP 3UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP TIED TIED TIED 1UP 2UP 3UP 4UP
E9
FB
ĐH Dược Hà Nội
Nguyễn Đăng Tuyển
Giang Thanh Bình
1UP
Finish
ĐH Kinh Tế Quốc dân
Nguyễn Trọng Hùng
Nguyễn Quang Trung
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 2UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
2UP 1UP 1UP 1UP TIED 1UP 2UP 2UP 1UP
E10
FB
ĐH Bách Khoa Hà Nội
Nguyễn Chiến
Vũ Minh Đức
1UP
Finish
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Nguyễn Vương Ngọc
Nông Hồng Lộc
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP 1UP 2UP 2UP 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 3UP 2UP 1UP
E11
FB
ĐH Quốc Gia Hà Nội
Nguyễn Hải Quang
Dương Thu Hương
2UP
Finish
ĐH Ngoại Thương
Nguyễn Xuân Quảng
Dương Văn Cường
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED 1UP 1UP 1UP 1UP 1UP TIED TIED 1UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
TIED 1UP 1UP 2UP TIED 1UP 2UP 2UP 1UP
E12
FB
HV Tài Chính
Nguyễn Thế Thịnh
Cao Tất Thành
2UP
Finish
ĐH Xây Dựng Hà Nội
Hoàng Thanh Sơn
Nguyễn Văn Lợi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 1UP 2UP 1UP 2UP 1UP TIED 1UP TIED
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 1UP 1UP 1UP 2UP 1UP 1UP 1UP TIED
F1
FB
ĐH Luật Hà Nội
TRẦN VĂN DŨNG
Nguyễn Thanh Hà
4&3
Finish
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
Nguyễn Thế Cường
Trương Công Trình
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP
F2
FB
ĐH Dược Hà Nội
Nguyễn Thị Lan Hương
Hoàng Quang Đạt
5&4
Finish
ĐH Ngoại Thương
Võ Thanh Hà
Phạm Thanh Loan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3UP 2UP 1UP 2UP 2UP 2UP 3UP 3UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 5UP 1UP 2UP 3UP
F3
FB
ĐH Thương Mại
Nguyễn Tuấn Hải
Nguyễn Đức Chính
5&3
Finish
ĐH Xây Dựng Hà Nội
Đinh Quang Trung
Vương Văn Hưng
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TIED TIED 1UP 1UP TIED 1UP 1UP 2UP 3UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 4UP 5UP TIED 1UP
F4
FB
HV Tài Chính
Ninh Trường Sơn
Nguyễn Tiến Nghĩa
1UP
Finish
ĐH Giao Thông VậnTải
Lê Tiến Dũng
Nguyễn Viết Tân
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP 2UP 1UP 2UP 3UP 3UP 4UP 4UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
4UP 3UP 2UP 2UP 1UP TIED 1UP 1UP TIED
F5
FB
ĐH Bách Khoa Hà Nội
Phạm Khắc Thành
Vũ Hoàng Anh
6&4
Finish
ĐH Quốc Gia Hà Nội
Hoàng Hồng Hạnh
Vũ Quốc Bình
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED 1UP TIED 1UP 2UP 3UP 4UP 4UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
5UP 4UP 5UP 6UP 1UP
F6
FB
ĐH Kinh Tế Quốc dân
Nguyễn Đức Thuận
Đỗ Minh Thanh
1UP
Finish
ĐH Hà Nội
Vũ Minh Chiến
Hà Văn Thoan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1UP TIED TIED 1UP 1UP 1UP 2UP 2UP 2UP
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1UP 2UP 2UP 2UP 2UP 2UP 1UP 1UP TIED