HOT DEAL

Thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

1,600,000 1,600,000 VND