HOT DEAL

Thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

2,150,000 3,850,000 VND