HOT DEAL

PHOENIX GOLF RESORT

Sân Gôn Phượng Hoàng, Lương Sơn, Hòa Bình

1,763,000 1,763,000 VND

HILLTOP VALLEY GOLF CLUB

Xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam

1,500,000 VND 1,550,000 VND

STONE VALLEY GOLF & RESORT

Sân Golf Kim Bảng, Nguyễn Du, Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam

1,500,000 VND 1,500,000 VND

ROYAL GOLF CLUB

Royal Golf Club - CLB Gôn Hoàng Gia, Đông Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

1,750,000 VND 2,026,000 VND

TRANG AN GOLF & COUNTRY CLUB

Tràng An Golf & Country Club

1,350,000 1,750,000 VND

CHI LINH GOLF

ChiLinh Golf, Thái Học, Chí Linh, Hải Dương

1,800,000 VND 1,900,000 VND

BRG RUBY TREE GOLF RESORT

BRG Ruby Tree Golf Resort, ĐT 353, KDC số 8, Đồ Sơn, Hải Phòng

2,200,000 VND 2,555,000 VND

SONG GIA GOLF & COUNTRY CLUB

Mỹ Liệt, Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

1,200,000 VND 1,200,000 VND