HOT DEAL

VAN TRI GOLF CLUB

Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội, Việt Nam

3,800,000 3,800,000 VND

SKYLAKE RESORT & GOLF CLUB

Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội

1,950,000 VND 2,100,000 VND

SKYLAKE RESORT & GOLF CLUB

Khu vực Hồ Văn Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam

2,600,000 VND 2,600,000 VND

DAI LAI STAR GOLF & COUNTRY CLUB

Dai Lai Star Golf & Country Club

1,450,000 VND 1,450,000 VND

HERON LAKE GOLF COURSE

Sân Golf Đầm Vạc, Đinh Tiên Hoàng, Thanh Trù, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

1,950,000 VND 2,300,000 VND

TAM DAO GOLF & RESORT

Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam

1,500,000 VND 1,550,000 VND

YEN DUNG RESORT & GOLF CLUB

SÂN GOLF, DỊCH VỤ YÊN DŨNG

1,600,000 VND 1,800,000 VND