CLB GolfBeer

CLB Kết Nối Doanh Nhân là những Golfers yêu thích đam mê golf, đam mê đồ uống, để thưởng thức chia sẻ Nâng Cao Giá trị Đồ Uống Thủ Công, Nâng Tầm Giá Trị Golfer Việt Nam. Đẳng Cấp Xứng Tầm, với các tên bia mà hầu hết các Golfers yêu thích : Như Dirde EPA, Eagle APA, Abatross I.P.A...Hy vọng Uống GolfBeer tốt và săn được điểm số tốt nhất của môn thể thao golf Đẳng Cấp.

Thông báo